Vad innebär rörelsekapital?

Nettoinkomst, brutto, debet, kredit och moms och ... ja att driva ett företag innebär att man behöver ha koll på en hel del begrepp inom ekonomin. Många väljer att ta hjälp av en revisor när det handlar om bokföring och ekonomiska frågor men vissa saker bör du som ägare av ett företag ha ett hum om. En av de sakerna är att har svar på frågan vad är rörelsekapital? Här får du en enklare förklaring och jag hoppas du blir lite klokare efter du läst. 

Definition av ordet

Rörelsekapital är omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Översätter vi det till vanlig svenska så kan man krasst säga att det du har i rena pengar, eller uppbundna i inventarier, är samma sak som omsättningstillgångar. Kortfristiga skulder är såna skulder som ska vara betalda inom ett år. 

Tar man de två värdena och subtraherar så får man antingen ett positivt värde, eller ett negativt. Det värdet (oavsett om det är plus eller minus) är ditt rörelsekapital. 

Hur stort bör rörelsekapitalet vara i ett företag?

Ett rörelsekapital bör alltid vara positivt eftersom det betyder att du har pengar på banken. Men när det gäller frågan om hur mycket det bör vara är det väldigt individuellt mellan olika företag. Som tumregel kan man ändå säga att tre månaders utgifter i buffert är bra, men har du sex månaders buffert så är det mer än dubbelt så bra. Ju bättre rörelsekapital du har desto bättre blir ditt kassaflöde och likviditet och det ger dig och ditt företag bra rykte. 

4 May 2022